Περιλήψεις εργασιών HSVS2020

Οι περιλήψεις των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής ως ελεύθερες ανακοινώσεις ή/και e-poster, πρόκειται να συμπεριληφθούν σε ειδική έκδοση του περιοδικού HJVES. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών: 20 Ιανουαρίου 2020