Όροι χρήσης & Προστασία προσωπικών δεδομένων

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Στο πλαίσιο των διατάξεων του Eυρωπαϊκού Kανονισμού 2016/679 περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι η συμμετοχή σας στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΑΕΧ 2020 διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες τήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που απαιτούνται για τις διαδικασίες του Συνεδρίου. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα παραρτήματα Α και Β προκειμένου να συνδράμετε το έργο μας σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση ιδιωτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Παράρτημα Α

  • Δεδομένα που απαιτούνται. Τα δεδομένα που αναγράφονται στη φόρμα συμμετοχής ή/και τη φόρμα υποβολής εργασιών είναι απαραίτητα δεδομένα για την ομαλή διεξαγωγή του Συνεδρίου όπως ονοματεπώνυμο, επαγγελματική ιδιότητα (φορέας εργασίας, επωνυμία και διεύθυνση εργασίας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο, κ.λπ).
  • Σκοπός της επεξεργασίας. Είναι η διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και η άρτια εκτέλεση των υπηρεσιών και υποχρεώσεων της εταιρείας Alpha Public Relations, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των εργασιών του εν λόγω Συνεδρίου. Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο της νομοθεσίας για τα συνέδρια και τις επιστημονικές Εκδηλώσεις εν γένει, καθώς και η συγκατάθεση εκάστου συνέδρου, όπου αυτή απαιτείται.
  • Αποδέκτες των δεδομένων είναι η εταιρεία Alpha Public Relations και το υπαλληλικό προσωπικό της, ο επιστημονικός φορέας – διοργανωτής της εκαστοτε επιστημονικής εκδήλωσης και οι αρμόδιες Δημόσιες αρχές. 
  • Διατήρηση δεδομένων από την Alpha Public Relations και το υπαλληλικό προσωπικό της, γίνεται σε ψηφιακά αρχεία για διάστημα (12) δώδεκα μηνών μετά το πέρας των εργασιών της εκάστοτε επιστημονικής διοργάνωσης. Μετά την παρέλευση του ανώτερου χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα διαγράφονται οριστικά. 
  • Δικαιώματα συνέδρων. Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, είτε εγγράφως είτε με αίτηση που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά () προκειμένου να ενημερωθεί, να διορθώσει τυχόν ανακριβή στοιχεία ή να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα. 

Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε να δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, η εταιρεία διοργάνωσης δεν θα μπορέσει να προβεί στην χορηγήση βεβαίωσης συμμετοχής ή/και πιστοποιητικού με μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής επιμόρφωσης. 

 

 

Παράρτημα Β

Ενημέρωση μελλοντικών εκδηλώσεων

Η Alpha Public Relations είναι εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στο Health Communication. Η εταιρεία είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων, της International Public Relations Association (I.P.R.Α) και της ESOMAR. Eίναι affiliate office για την Ελλάδα και την Κύπρο της κορυφαίας παγκόσμιας εταιρείας επικοινωνίας Syneos Health Communications η οποία προσφέρει σε 40 χώρες τις καλύτερες-στην-κατηγορία τους κλινικές, εμπορικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον κλάδο της υγείας. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ολοκληρωμένης επικοινωνίας στο χώρο της υγείας (Δημόσιες Σχέσεις, medical communications, branding, διαφήμιση, marketing (off line και digital) ιατρική ενημέρωση, και συμβουλευτική στρατηγική επικοινωνίας.

Μεταξύ άλλων υπηρεσιών οργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις και ιατρικά συνέδρια. Οι ενημερώσεις που πραγματοποιούνται από την εταιρεία Alpha Public Relations αφορούν επιστημονικές εκδηλώσεις οι οποίες πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί επιστημονικών εκδηλώσεων / συνέδριων (Εγκρίσεις ΕΟΦ/ΣΦΕΕ/MedTech). Η ενημέρωση μπορεί να γίνεται εγγράφως, ηλεκτρονικά (e-mails, newsletters, κ.λ.π.) και τηλεφωνικά όπου απαιτείται. 

Η συμπλήρωση του πεδίου αφορά ρητή αποδοχή σας να λαμβάνετε ενημερώσεις για μελλοντικές επιστημονικές εκδηλώσεις.

Η παράβλεψη του πεδίου, αφορά τη μη αποδοχή ενημερώσεων για μελλοντικές επιστημονικές εκδηλώσεις.

 

 

Copyright 2019. All rights reserved