Βραβευμένες περιλήψεις εργασιών HSVS2020

Την τελευταία συνεδριακή ημέρα 21 Μαρτίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η τελετή βράβευσης για τις καλύτερες ελεύθερες και ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις. Οι εργασίες που θα βραβευτούν θα μπορούν να δημοσιευτούν ως πλήρεις εργασίες στο περιοδικό HJVES.