Εργασίες

Περιλήψεις Εργασιών

Η Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής (Ε.Ε.Α.Ε.Χ.) ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν περιλήψεις εργασιών για Προφορική ή Αναρτηµένη Ανακοίνωση στο πλαίσιο του 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγγειακής & Ενδαγγειακής Χειρουργικής – Αγγειολογίας. Ο μέγιστος αριθμός εργασιών που θα ανακοινωθούν στο συνέδριο είναι σαράντα (40).

Σημαντικές Ημερομηνίες

ΑΠΟΣΤΟΛΗ e-posters 
έως 30 Ιουλίου 2020

Με απόφαση της επιστημονικής επιτροπής, μετά το πέρας της ημερομηνίας αποστολής, καμία εργασία δεν θα γίνει αποδεκτή.

Προφορικές Ανακοινώσεις

Οι προφορικές ανακοινώσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν αμιγώς διαδικτυακά.

Θα υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης τους από όλους τους συνέδρους. Η αξιολόγηση θα λάβει χώρα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες θα αναρτηθούν σε λίγο καιρό. Από τα αποτελέσματα θα αναδείχθούν οι τρεις (3) καλύτερες προφορικές ανακοινώσεις που θα ανακοινωθούν και θα βραβευθούν στον μεγάλο τελικό, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη συνεδριακή αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ (16:30 – 17:30).

Δείτε παρακάτω το πρόγραμμα των προφορικών ανακοινώσεων.

Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters)

Οι ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters) θα είναι διαθέσιμες στους συνέδρους που θα έχουν φυσική παρουσία καθώς και σε εκείνους που θα επιλέξουν την εξ αποστάσεως παρακολούθηση. Τα e-posters θα είναι διαθέσιμα εντός του εκθεσιακού χώρου. Θα υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης τους από όλους τους συνέδρους.  Περισσότερες λεπτομέρειες θα αναρτηθούν σε λίγο καιρό. Από τα αποτελέσματα θα αναδείχθούν οι τρεις (3) καλύτερες ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις που θα ανακοινωθούν και θα βραβευθούν στον μικρό τελικό, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη συνεδριακή αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ (16:05 – 16:30).

Δείτε παρακάτω το πρόγραμμα των προφορικών ανακοινώσεων.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

  • Όλες οι εργασίες που θα παρουσιαστούν ως ελεύθερες ανακοινώσεις ή/και e-poster, στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής  πρόκειται να συμπεριληφθούν στο περιοδικό Hellenic Journal of Vascular and Endovascular Surgery (HJVES).

 

  • Οι εργασίες που θα ξεχωρίσουν και θα βραβευτούν, πρόκειται να δημοσιευτούν ως πλήρεις εργασίες στο περιοδικό Hellenic Journal of Vascular and Endovascular Surgery (HJVES).

Παρατηρήσεις

  • Μην επαναλαμβάνετε τις πληροφορίες που έχετε ήδη εισάγει (δηλ. κέντρο προέλευσης, τους συγγραφείς, τον τίτλο κτλ)
  • Μην εισάγετε περιττές καταχωρήσεις ή/και κενά, ή άλλη μορφοποίηση.
  • Πριν υποβάλλετε τελικώς την εργασία ελέγξτε για τελευταία φορά τα απαιτούμενα στοιχεία.
  • Επισυνάψτε την εργασία στο παρακάτω πεδίο υποβολής.
  • Η επιστημονική επιτροπή μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο με τον υπεύθυνο, επομένως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει να είναι έγκυρο.
Copyright 2019. All rights reserved