Υποβολή Εργασιών

Πρόσκληση

Η Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής (Ε.Ε.Α.Ε.Χ.) ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν περιλήψεις εργασιών για Προφορική ή Αναρτηµένη Ανακοίνωση στο πλαίσιο του 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγγειακής & Ενδαγγειακής Χειρουργικής – Αγγειολογίας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ήταν έως τις 09 Φεβρουαρίου 2020. Ο μέγιστος αριθμός εργασιών που θα ανακοινωθούν στο συνέδριο είναι σαράντα (40).

Σημαντικές Ημερομηνίες

Η υποβολή των εργασιών έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή.

Απάντηση για αποδοχή /
απόρριψη περιλήψεων:
17 Φεβρουαρίου 2020

Με απόφαση της επιστημονικής επιτροπής, μετά το πέρας της ημερομηνίας υποβολής, (09/02) καμία εργασία δεν θα γίνει αποδεκτή.

Υποβολή Εργασίας

Η περίοδος υποβολής εργασιών έχει παρέλθει.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

  • Όλες οι εργασίες που θα παρουσιαστούν ως ελεύθερες ανακοινώσεις ή/και e-poster, στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής  πρόκειται να συμπεριληφθούν στο περιοδικό Hellenic Journal of Vascular and Endovascular Surgery (HJVES).

 

  • Οι εργασίες που θα ξεχωρίσουν και θα βραβευτούν, πρόκειται να δημοσιευτούν ως πλήρεις εργασίες στο περιοδικό Hellenic Journal of Vascular and Endovascular Surgery (HJVES).

Παρατηρήσεις

  • Μην επαναλαμβάνετε τις πληροφορίες που έχετε ήδη εισάγει (δηλ. κέντρο προέλευσης, τους συγγραφείς, τον τίτλο κτλ)
  • Μην εισάγετε περιττές καταχωρήσεις ή/και κενά, ή άλλη μορφοποίηση.
  • Πριν υποβάλλετε τελικώς την εργασία ελέγξτε για τελευταία φορά τα απαιτούμενα στοιχεία.
  • Επισυνάψτε την εργασία στο παρακάτω πεδίο υποβολής.
  • Η επιστημονική επιτροπή μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο με τον υπεύθυνο, επομένως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει να είναι έγκυρο.
Copyright 2019. All rights reserved